Volvo-XC40

Cánh cửa có thêm khe đựng laptop.

Văn Phạm