Volvo-1-5403-1649321769

Dây đai an toàn trên một mẫu xe Volvo.

Dây đai an toàn trên một mẫu xe Volvo.

Văn Phạm