Volvo XC60 (4)

Thiết kế đuôi xe của XC60 Recharge theo hướng nam tính, tương tự cách BMW X3 theo đuổi.

Văn Phạm